Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Portal Społeczności Świata Magii jest bezpośrednią własnością osoby posługującej się w Internecie pseudonimem Nick Ramsey.
2. Portal występuje aktualnie pod dwoma nazwami: Portal Społeczności Świata Magii oraz Social ŚM.
3. Jedynym oficjalnym adresem Portalu jest https://swiatmagii.eu.
4. Dodatkowym, pomocniczym i zapasowym adresem jest https://socialsm.tk.
5. Poprzez Użytkownika rozumie się każdą osobę, która zarejestrowała konto w portalu.
6. Administracja Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, zobowiązuje się jednak do poinformowania o tym fakcie swoich Użytkowników.